Anasayfa / ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
MADDE 1.
1.1.FİRMA

Unvanı : KD Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Kabakum Köyü Dikili/İZMİR
Telefonu :
Mersis Numarası :
E-Posta Adresi : 0541052818800013

(Bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır.)

1.2.ÜYE

Adı – Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta :

(Bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır.)

SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
MADDE 2.
2.1. İşbu üyelik sözleşmesi (SÖZLEŞME) https://akdupeynir.com/ internet sitesinin web sayfalarının ve ona bağlı tüm sayfaların (SİTE) sahibi KD Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (FİRMA) ile aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı (ÜYE) arasında; ÜYE ile FİRMA arasında SİTE’nin üyelik ve kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkindir.

2.2. ÜYE, SİTE’de sunulan hizmetleri kullanırken işbu sözleşmedeki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; T.C. yasalarına göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

MADDE 3.

İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online veya yazılı olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 4.

4.1. ÜYE, SİTE’nin FİRMA tarafından işletildiğini ve bunların FİRMA’nın malı olduğunu, tüm hak sahipliğinin FİRMA’da bulunduğunu, kendisinin hiçbir hak sahipliğinin bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

4.2. ÜYE, SİTE üyelik şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SİTE’ye/FİRMA’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, FİRMA’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.3. ÜYE, SİTE içindeki faaliyetlerinde, SİTE’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı işlemlerde bulunmayacağını ve paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumlu olacaktır. Bu durumda SİTE ve FİRMA bu tür hesapları askıya alma, sona erdirme, yasal süreç başlatma, yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

4.4. ÜYE, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında SİTE tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.

ÜYE, SİTE’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

4.5. ÜYE aksini bildirmediği sürece SİTE’nin kendisi ile internet, telefon, SMS vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve FİRMA’yı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. ÜYE, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini yukselogullari.com müşteri hizmetlerine iletebilir.

4.6. SİTE’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olmak üzere ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. ÜYE’nin işbu SİTE’yi ziyaret etmesi veya bu SİTE’deki hizmetlerden yararlanması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda ÜYE’ye hiçbir hak vermez ve ÜYE bundan dolayı FİRMA’dan hiçbir talepte bulunamaz .

4.7. FİRMA, dilediği zaman SİTE’de sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek ÜYE’nin sorumluluğundadır. ÜYE, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır ve FİRMA’dan bu değişikliklere ilişkin herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

4.8. ÜYE, SİTE’de yer alan bilgileri hiçbir şekilde çoğaltamaz, yayınlayamaz, kopyalayamaz, sunamaz ve/veya aktaramaz. SİTE’nin bütününü veya bir kısmını diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanamaz. ÜYE, bu maddedeki yükümlülüğüne aykırı davranması halinde FİRMA’nın bu aykırılıktan doğan bütün zararını miktar sınırlaması olmaksızın karşılayacağını ve bu aykırı davranışının önlenmesi için gereken bütün tedbirleri alacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9. ÜYE, SİTE’nin kullanımında tersine mühendislik (Tanımlanmalı) yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

4.10. ÜYE, başta SİTE’deki diğer üyelikler olmak üzere her türlü bilgi, belge, doküman, tasarım ve sair bilginin başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında koruma altında olduğunu bildiğini, bu mevzuatlardaki hükümlere aykırı davranması durumunda FİRMA’nın bu aykırılıktan dolayı oluşacak bütün zararını miktar sınırlaması olmaksızın karşılayacağını ve bu aykırılığa derhal son vereceğini kabul ve taahhüt eder.

4.11. ÜYE, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve ÜYE bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

4.12. ÜYE, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden FİRMA sorumlu tutulamaz.

FİRMANIN HAK VE SORUMLULUKLARI

MADDE 5.

5.1. FİRMA, ÜYE’nin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. FİRMA, SİTE’de sunulan her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile bunların fiyatlarını ve SİTE’dede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler SİTE’de yayın tarihinde yürürlüğe girer.

FİRMA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek ÜYE’nin sorumluluğundadır. ÜYE, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

GİZLİ BİLGİ

MADDE 6.

6.1. FİRMA, SİTE üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi ÜYE’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

6.2. ÜYE, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, SİTE’nin sahibi olan FİRMA’nın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini, bu hususa ilişkin FİRMA’ya herhangi bir hak veya talep iddiasında bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve genel olarak müşteri segmentasyonu amacıyla kullanılabilecektir.

6.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

6.4. ÜYE, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, iptal etmek hakkını sahiptir.

GARANTİ VERMEME

MADDE 7.

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. FİRMA tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlilik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

MADDE 8.

8.1. İşbu sözleşme ÜYE’nin SİTE üyeliğini iptal etmesi veya FİRMA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. FİRMA, ÜYE’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

8.2. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

DELİL SÖZLEŞMESİ

MADDE 9.

TARAFLAR arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta FİRMA’nın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, ÜYE bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

MÜCBİR SEBEP

MADDE 10.

FİRMA’nın kontrolünde olmayan; doğal afet, yangın, patlama, iç savaş, savaş, ayaklanma, halk hareketi, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi mücbir sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, FİRMA bundan sorumlu değildir. Bu sürede FİRMA’nın işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
TEBLİGAT

MADDE 11.

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, FİRMA’nın bilinen e-posta adresi ve ÜYE’nin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.ÜYE, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 12.

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 13.

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, …/…/… tarihinde, ÜYE tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

FİRMA ÜYE

Back to Top
Added to cart
Alışveriş Sepeti
Kapat

Sepetinizde ürün bulunmuyor.