Anasayfa / MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR
MADDE 1.
1.1.SATICI

Unvanı : KD Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Kabakum Köyü Dikili/İZMİR
Telefonu :
Mersis Numarası : 0541052818800013
E-Posta Adresi :

(Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.)

1.2.ALICI

Adı – Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta :

(Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır.)

SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
MADDE 2.
2.1.İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
2.2.İşbu Sözleşmenin konusunu; ALICI’nın, KD Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (SATICI) ait https://akdupeynir.com/ alan adlı web sitesinden, SATICI’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.
SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)
MADDE 3.
3.1.  Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

3.2. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir:

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)

Kargo Tutarı
Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı :
Alınan Vade Farkı :
Vade Farkı Hesabında
Kullanılan Faiz Oranı :

Teslim Şartları :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi(ler) :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :

3.3.İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

MADDE 4.

Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

MADDE 5.

5.1. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet’i, ALICI tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.2. Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.

ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

MADDE 6.

6.1. ALICI, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2. ALICI, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilir.

6.3. ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikler, Mal/Hizmet’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.4. ALICI’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar ALICI’ya aittir.

6.5. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

MADDE 7.

7.1. SATICI, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur.

7.2. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya işbu sözleşmede yer alan iletişim bilgilerinden biri vasıtası ile bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

7.3. SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.4.  SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

CAYMA HAKKI

MADDE 8.

8.1. Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler SATICI’ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir.

8.2. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine ve Websitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a)ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı SATICI’ya geri gönderir.

b)Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal; kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

8.3. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI’ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

8.4. ALICI iade edeceği Malı Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen, SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Malı Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen, SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

MADDE 9.

9.1. 27.11.2014 tarihli, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” kenar başlıklı 15. Maddesinin c bendi uyarınca; “Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler”de taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde cayma hakkı kullanılamaz.

Yönetmelik uyarınca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

9.2. Aşağıda isimleri bulunan, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ve hızlı bozulan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu ürünler şunlardır:

Süt ve Süt Ürünleri grubuna ait tüm gıdalar: (sitede satılacak tüm süt ve süt ürünü çeşitlerini yazınız)

– Peynirler : Cerra Peyniri, Dil Peyniri, Örgü Peyniri, Keçi Peyniri, Lavaş Peyniri, Sıkma
Peynir, Sünme Peynir, ve diğer peynirler.
– Tereyağları: Köy Tereyağı, Keçi Tereyağı ve Sade Yağ.
– Tuzlu Yoğurt

9.3. Süt ve Süt ürünlerinin ALICI’ya teslim edildiği tarih itibariyle; son tüketim tarihinin geçmiş olması, süt ve süt ürününün bozulmuş veya kusurlu olması ve benzeri nedenlerle süt ve süt ürünlerinin tüketilemeyecek durumda olması hallerinde ALICI ürünü iade hakkına sahiptir. Bu nedenle süt ve süt ürününü iade etmek isteyen ALICI ürünün iade nedenini, iade nedenine ilişkin fotoğraf ve benzeri bir ispat yolu ile birlikte SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 10.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

MADDE 11.

ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

MADDE 12.

İşbu Sözleşme nezdinde Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

MADDE 13.

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, …/…/… tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI ALICI

Back to Top
Added to cart
Alışveriş Sepeti
Kapat

Sepetinizde ürün bulunmuyor.