Anasayfa / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda bahsi geçen https://akdupeynir.com/ (SİTE) internet sitesinin web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalarında verilen tüm hizmet ve ürünler KD Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (FİRMA) aittir ve FİRMA tarafından işletilir.

FİRMA’nın tüm haklarına sahip olduğu SİTE’yi kullanırken veya başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz her türlü kişisel verilerin öncelikle Anayasa sonrasında ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, FİRMA ve SİTE olarak olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, farklı kanallar ve hukuki gerekçeler çerçevesinde temin edilmekte, kaydetme, saklama gibi süreçler çerçevesinde işlenmekte, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere devredilmekte, söz konusu verilerin güvenliği ve yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi konusunda her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

FİRMA, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. FİRMA işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1.İşlenecek Kişisel Veriler

1.1.Üyelik İlişkisi Nedeniyle İşlenecek Kişisel Veriler

FİRMA, ÜYE tarafından da kabul edilen Üyelik Sözleşmesi gereği; ÜYE’ye ulaşabilmek ve hizmet sağlayabilmek, bünyesinde MÜŞTERİ profili belirlemek, ÜYE profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve genel olarak ÜYE segmentasyonu amacıyla kişisel bilgileri toplamaktadır.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; SİTE’yi ziyaretiniz, tarafınızla kurulan üyelik ilişkisi, e-bülten aboneliği, SİTE’den ürün satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmaktadır. Bu veriler;

Kimlik Verileri: Ad, Soyad, TC kimlik numarası,
İletişim Verileri: E-mail adresi, Ev adresi, İş adresi, Telefon bilgileri, IP adresi,
SİTE faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler,
Müşteri hizmetleri ile yaptığınız görüşmelerde kaydedilen işitsel veriler,

SİTE tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talep ve şikayetlerin yönetimi gerekçelerinin yanı sıra kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatimiz kapsamında işlenmektedir.
Aynı zamanda herhangi bir ürün veya hizmet satın almadan, SİTE ile kuracağınız üyelik ilişkisi kapsamında, ürün ve hizmetlerden haberdar olmak ve muhtemel indirimlerden yararlanmak için de üyelik sözleşmesi ve/veya üyelik formu ile kişisel verilerinizi paylaşmanız durumunda yukarıda sayılan verilerinize ek olarak;
Cinsiyet, Doğum tarihi, Öğrenim Durumu, Medeni Durum, Çocuk Sayısı ve Meslek bilgileriniz, açık rızanıza istinaden işlenecektir.
ÜYE’ler paylaştıkları bu kişisel verileri SİTE ile tamamen kendi iradeleri ile paylaştıklarını, bu verilerin sadece ilettikleri talep ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla talep edildiğini kabul ederler.
1.2.Çerezler/Cookie
FİRMA’ya ait olan https://akdupeynir.com/ alan adlı SİTE çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.
SİTE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi için web sitemizde yaptığınız gezintiler ve alışverişler kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile çerezler vasıtasıyla; SİTE tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz de işlenebilecektir.
Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google Chrome : Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
Internet Explorer : Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox : Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera : Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari : Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri, 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

2. ÜYE’lere/Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

2.1.Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek,

2.2.İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

2.3.Mesafeli Satış Sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi ve SİTE ile ÜYE arasında akdedilen diğer sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

2.4.Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

2.5.Mesafeli Satış Sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi SİTE ile ÜYE arasında akdedilen diğer sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

2.6.Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

2.7.ÜYE’lere daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “ÜYE’lerin ilgi alanlarını dikkate alarak” ÜYE’lerin ilgilenebileceği ürünler hakkında ÜYE’lere bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

2.8.Müşteri memnuniyetini artırmak, SİTE’den alışveriş yapan ÜYE’leri tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

2.9.Hizmetler ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

2.10.Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

3.ÜYE’ye Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

3.1.ÜYE’ye ait kişisel veriler, SİTE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, SİTE tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, SİTEin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, SİTE’nin ve SİTE ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile SİTE’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Firma yetkilileri, iştirakleri, iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

3.2.ÜYE’nin Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

3.3.SİTE, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

4.Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

4.1.SİTE, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

4.2.Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler SİTE’nin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak SİTE’nin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4.3.Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve SİTE’nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda SİTE’ye yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

5.1.Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
5.2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
5.3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
5.4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
5.6.Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
5.7.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
5.8.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, SİTE’de yer alan başvuru formu vasıtasıyla SİTE ve FİRMA’ya iletilebilecektir.

Back to Top
Added to cart
Alışveriş Sepeti
Kapat

Sepetinizde ürün bulunmuyor.